Conferentie na de peiling Frans lezen, luisteren en schrijven. Secundair onderwijs, eerste graad A-stroom. Verslag en aanbevelingen

In deze brochure vindt u de bevindingen van de conferentie van 22 oktober 2008 die werd georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van de peiling van het vak Frans, lezen, luisteren en schrijven in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom). De brochure bevat het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie en de aanbevelingen van de drie externe deskundigen die speciaal voor deze gelegenheid werden aangesteld.

Conferentie na de peiling Frans lezen, luisteren en schrijven. Verslag en aanbevelingen