Duaal leren in het buso. Advies Vlor

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4.

Duaal leren in het buso. Advies VLOR

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Beleidsadvies