Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. Conceptnota

De conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap legt de basis voor een langetermijnvisie m.b.t. aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap in Vlaanderen.

Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. Conceptnota

Publicatiedatum
juli 2017
Publicatietype
Beleidsdocument