Everything you always wanted to know about trans*people

De brochure geeft laagdrempelige informatie aan transgender personen zelf en aan iedereen die in transgenders geïnteresseerd is. De publicatie is zowel informerend als sensibiliserend.

Everything you always wanted to know about trans*people