Gevalideerde toetsen einde basisonderwijs: hefboom voor kwaliteit? Advies Vlor

Advies over de randvoorwaarden voor gevalideerde toetsen als instrument voor interne kwaliteitszorg op schoolniveau

Gevalideerde toetsen einde basisonderwijs: hefboom voor kwaliteit? Advies VLOR

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Beleidsadvies