Hervorming van de culturele bovenbouw. Advies SARC

De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk brengt op eigen initiatief advies uit om een bijdrage te leveren bij de lopende hervorming van de culturele bovenbouw.

Hervorming van de culturele bovenbouw. Advies SARC

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC