Jaarverslag Woonzorglijn

De Woonzorglijn is een laagdrempelig meldpunt voor signalen, vragen, suggesties en klachten die rechtstreeks afkomstig zijn van bewoners van ouderenvoorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familieleden of relevante derden. Het jaarverslag bevat de statistische verwerking van de oproepen die de Woonzorglijn tijdens een werkjaar heeft ontvangen.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
maart 2019
Publicatietype
Jaarverslag
Opmerking
In 2011 veranderde de naam van de Rusthuis‐Infofoon in Woonzorglijn.