De Woonzorglijn is een laagdrempelig meldpunt voor signalen, vragen, suggesties en klachten die rechtstreeks afkomstig zijn van bewoners van ouderenvoorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familieleden of relevante derden. Het jaarverslag bevat de statistische verwerking van de oproepen die de Woonzorglijn tijdens een werkjaar heeft ontvangen.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Gezondheidszorg , Ouderen

Vorige edities