Ondernemingsplan en jaarrapportering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. Het ondernemingsplan van 2016 is een update en bijsturing. De jaarrapportering over het ondernemingsplan 2015 is geïntegreerd in het ondernemingsplan 2016 en bevat een beoordeling over de doelstellingen en acties uit het ondernemingsplan van 2015 en over regeringsafspraken.

Ondernemingsplan 2016 - Jaarrapportering 2015

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
januari 2016
Publicatietype
Ondernemingsplan