Stadsmonitor 2017. Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

De Stadsmonitor bevat honderdtachtig indicatoren die een zicht bieden op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de twee grootsteden en de elf centrumsteden van het Vlaamse Gewest. De boekversie beperkt zich tot het beschrijven van de resultaten van de indicatoren. Op de website van de stads- en gemeentemonitor is verdere achtergrondinformatie over de berekeningswijze, de validiteit en interpreteerbaarheid van de indicatoren beschikbaar.

Stadsmonitor 2017. Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Brochure
Auteur(s)
In samenwerking met Statistiek Vlaanderen