Toegankelijkheid van stemlokalen 2018

De brochure bevat belangrijke richtlijnen voor toegankelijke verkiezingen. Ze bevat de belangrijkste aandachtspunten om iedereen, ook kiezers met een handicap, vlot te laten deelnemen aan de verkiezingen en helpt lokale besturen bij de keuze van een geschikte locatie en de inrichting ervan.

Toegankelijkheid van stemlokalen 2018