Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018)

De hier beschreven visbestandopnames geven een beeld van de aanwezige visgemeenschappen in de verschillende projectgebieden voorafgaand aan de inrichting:openstelling (de nulsituatie (T0)) en na de ingebruikname (de éénsituatie (T1)). De toegepaste vistechnieken waren fuikvisserij en elektrovisserij. De getijdenwerking in het gebied is ingesteld op 22/06/2017 en de T0 meting vond plaats daarvoor. De T1 meting erna.

Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018)

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
J. Breine, W. Mertens, A. De Bruyn,L. Galle, I. Lambeens, Y. Maes, G. Van Thuyne