Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het GGG nabij het Zennegat

In het kader van het Sigmaplan zijn verschillende activiteiten voorzien voor de realisatie van veiligheid tegen overstroming en voor natuurontwikkeling. De gewenste ontwikkeling gaat van estuariene natuur, onder vorm van ontpoldering en gebieden met gecontroleerd gereduceerd getij, tot terrestrisch wetland. Het gecontroleerde overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) aan het Zennegat werd in 2017 en 2018 bemonsterd. De beschreven visbestandopnames geven een beeld van de aanwezige visgemeenschappen in de verschillende projectgebieden voorafgaand aan de inrichting en na de ingebruikname.

Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018)

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
J. Breine, W. Mertens, A. De Bruyn,L. Galle, I. Lambeens, Y. Maes, G. Van Thuyne