Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het GGG nabij het Zennegat

Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het GGG nabij het Zennegat

Onderzoeksrapport
juni 2018
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
In het kader van het Sigmaplan zijn verschillende activiteiten voorzien voor de realisatie van veiligheid tegen overstroming en voor natuurontwikkeling. De gewenste ontwikkeling gaat van estuariene natuur, onder vorm van ontpoldering en gebieden met gecontroleerd gereduceerd getij, tot terrestrisch wetland. Het gecontroleerde overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) aan het Zennegat werd in 2017 en 2018 bemonsterd. De beschreven visbestandopnames geven een beeld van de aanwezige visgemeenschappen in de verschillende projectgebieden voorafgaand aan de inrichting en na de ingebruikname.
Publicatiedatum
Juni 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
J. Breine, W. Mertens, A. De Bruyn,L. Galle, I. Lambeens, Y. Maes, G. Van Thuyne
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (60)