VOET@2010. Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs

Op 1 september 2010 worden de nieuwe, geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs van kracht. Eindtermen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke houdingen van hen worden verwacht. De publicatie bevat naast de vakoverschrijdende eindtermen de nodige informatie over het wat, hoe en waarom.

VOET@2010. Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs