Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Cijferrapport voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016

Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het secundaire onderwijs heeft verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie. Het rapport geeft cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016.

Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Cijferrapport voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Rapport