Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het secundaire onderwijs heeft verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie. Het rapport geeft cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016.
Publicatiedatum
Maart 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Secundair onderwijs