Wegwijzers beroepsgeheim. 2 - Beroepsgeheim en discretieplicht

De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer klaart uit met welke spelregels je rekening moet houden als je onderworpen bent aan een discretieplicht.

Wegwijzers beroepsgeheim. 2 - Beroepsgeheim en discretieplicht

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Brochure
Auteur(s)
Anne-Sophie Versweyvelt, Johan Put