Verkiezingen voor het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers die verkozen worden voor een periode van 5 jaar. De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 25 mei 2014. De nieuwe parlementsleden hebben de eed afgelegd op dinsdag 17 juni 2014.

De volgende Vlaamse verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.

Voorwaarden om te gaan stemmen

Als u uw stem wilt uitbrengen voor het Vlaams Parlement, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • nationaliteit:
  • U moet de Belgische nationaliteit hebben
  • ten laatste op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
 • leeftijd:
  • U moet 18 jaar oud zijn
  • ten laatste op de dag van de verkiezingen.
  • Personen die verlengd minderjarig zijn, kunnen niet stemmen.
 • woonplaats:
  • U moet wonen en ingeschreven zijn in een gemeente van het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
  • Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, kunnen niet deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement (wel aan de federale en Europese parlementsverkiezingen).
  • Belgen die op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijven, kunnen hun stem wel uitbrengen bij volmacht.

In België is de stemming verplicht en geheim. Iedereen die in aanmerking komt om te stemmen, moet deelnemen aan de verkiezingen volgens de Grondwet en het Algemeen Kieswetboek. U mag evenwel blanco of ongeldig stemmen.

Kandidaten en zetelverdeling

U kunt stemmen op de kandidaten uit de kieskring waartoe uw gemeente behoort:

 • 118 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de inwoners van de vijf Vlaamse provincies:
  • 33 verkozenen uit Antwerpen
  • 16 verkozenen uit Limburg
  • 27 verkozenen uit Oost-Vlaanderen
  • 20 verkozenen uit Vlaams-Brabant
  • 22 verkozenen uit West-Vlaanderen
 • 6 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de kiezers uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het Vlaams Parlement wordt verkozen volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging:

 • de zetels worden toegekend aan de partijen (lijsten) in verhouding tot het aantal door hen behaalde stemmen
 • de zetels worden enkel verdeeld tussen de lijsten die de zogenaamde kiesdrempel hebben behaald (minstens 5% van de geldig uitgebrachte stemmen in een kieskring)
 • de zetelverdeling wordt berekend volgens het stelsel-D'Hondt.

Meer informatie

Alle praktische informatie over de verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u op de website van de federale Dienst Verkiezingen.

Op de website van het Vlaams Parlement vindt u meer informatie over de verkiezing van het Vlaams Parlement.

Op Vlaanderenkiest.be vindt u de resultaten van de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014. Ook de resultaten van de vorige Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 vindt u op die website.

Contact

Dienst Verkiezingen

Adres
Dienst Verkiezingen
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
België
Telefoon
02 518 21 31
E-mail
Website