Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezingen voor het Vlaams Parlement

Verkiezingen voor het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers die verkozen worden voor een periode van 5 jaar. De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019. De volgende Vlaamse verkiezingen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Voorwaarden om te gaan stemmen

Twee mannen kijken naar de lijsten in een stembureau
© Lieven Van Assche

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement:

 • nationaliteit:
  • U hebt de Belgische nationaliteit
  • ten laatste op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
 • leeftijd:
  • U bent 18 jaar oud
  • ten laatste op de dag van de verkiezingen.
  • Personen die verlengd minderjarig zijn, kunnen niet stemmen.
 • woonplaats:
  • U woont en bent ingeschreven in een gemeente van het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
  • Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, kunnen niet deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement (wel aan de federale en Europese parlementsverkiezingen).
  • Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht.

In België is de stemming verplicht en geheim. Iedereen die in aanmerking komt om te stemmen, moet deelnemen aan de verkiezingen. U mag evenwel blanco of ongeldig stemmen.

Kandidaten en zetelverdeling

U kunt alleen stemmen op de kandidaten uit de kieskring waartoe uw gemeente behoort:

 • 118 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de inwoners van de vijf Vlaamse provincies:
  • 33 verkozenen uit Antwerpen
  • 16 verkozenen uit Limburg
  • 27 verkozenen uit Oost-Vlaanderen
  • 20 verkozenen uit Vlaams-Brabant
  • 22 verkozenen uit West-Vlaanderen
 • 6 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het Vlaams Parlement wordt verkozen volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging:

 • de zetels worden toegekend aan de partijen (lijsten) in verhouding tot het aantal door hen behaalde stemmen
 • de zetels worden enkel verdeeld tussen de lijsten die de zogenaamde kiesdrempel hebben behaald (minstens 5% van de geldig uitgebrachte stemmen in een kieskring)
 • de zetelverdeling wordt berekend volgens het stelsel-D'Hondt.

Meer informatie

Alle praktische informatie over de verkiezingen van 9 juni 2024(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de federale Dienst Verkiezingen.

Op de website van het Vlaams Parlement vindt u meer informatie over de verkiezing van het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster).

Op de website Vlaanderenkiest.be vindt u de resultaten van de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen