Aangifte in de personenbelasting

Iedere belastingplichtige moet elk jaar het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

Sinds 2 mei 2018 kon u de belastingaangifte voor 2017 zelf indienen op 2 manieren.

  • Uw elektronische aangifte voor het inkomstenjaar 2017 kon u online indienen via Tax-on-web, uiterlijk op zondag 15 juli 2018.
  • Het papieren aangifteformulier werd tussen 2 en 22 mei opgestuurd. Het ingevulde formulier moest uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

Als u uw aangifte laat invullen door een boekhouder, dan had die nog tijd tot en met maandag 5 november 2018.

Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, krijgt geen verwittiging meer, maar riskeert onmiddellijk een boete.

Daarnaast is er nog de vereenvoudigde aangifte, waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult. Meer dan 2 miljoen Belgen, vooral gepensioneerden en inwoners met een laag loon, krijgen zo'n ingevulde belastingbrief in de bus:

  • Als u akkoord gaat met de aangifte en de berekening van de belasting, dan moet u niets doen. U krijgt automatisch uw aanslagbiljet vanaf de maand augustus.
  • Als u niet akkoord gaat, moest u:
    • de gegevens aanpassen via Tax-on-web, ten laatste op zondag 15 juli 2018
    • het antwoordformulier bij de aangifte invullen en opsturen naar het adres vermeld op het formulier (moest ten laatste vrijdag 29 juni 2018 toekomen).

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. U moet die documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het aanslagjaar. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers ter controle kunnen voorleggen.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte?

Veelgestelde vragen

Aangifte

Aanslagbiljet

Online aanmelden

Contact

Voor vragen over uw persoonlijke belastingaangifte en afrekening kunt u contact opnemen met uw plaatselijk belastingkantoor. De contactgegevens vindt u ook op uw aanslagformulier.

Voor vragen over het aanmelden op Tax-on-web met eID, token, itsme of mobiele app neemt u contact op met de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning via het contactformulier ServiceDesk Digitale Transformatie.

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00