Een document laten vertalen met rechtskracht

Officiële documenten zoals diploma's, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand,... kunt u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

De lijst van beëdigde vertalers kunt u opvragen bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg in uw buurt vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Contact

Contact beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Adres
Contact beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
Waterloolaan 80
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 28 57
E-mail
Website