chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een document laten vertalen met rechtskracht

  Officiële documenten zoals diploma's, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand,... kunt u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

  U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

  De lijst van beëdigde vertalers kunt u opvragen bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg in uw buurt vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.