chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe kan ik documenten laten vertalen met rechtskracht?

  Officiële documenten (diploma's, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand...) kunt u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Wanneer is een vertaler een beëdigde vertaler?

  Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Hij of zij is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en ze te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

  U kunt een dergelijke vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

  Waar kan ik een beëdigde vertaler vinden?

  Beëdigde vertalers en tolken leggen een eed af voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in hun gerechtelijk arrondissement. De lijst van beëdigde vertalers kunt u bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg krijgen. Op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie kunt u de rechtbank van eerste aanleg in uw buurt opzoeken.