chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overheidsopdrachten

  Overheidsopdrachten

  Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan de overheid, maar de overheid kan enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

  Regelgeving voor overheidsopdrachten

  De Belgische wetgeving voor overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België:

   De wetgeving voor overheidsopdrachten legt regels op met betrekking tot:

   • bekendmaking: In de meeste gevallen moet de overheidsdienst aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen.
   • type opdracht: Gaat het om diensten, leveringen of werken? Voor elk type opdracht gelden er andere regels.
   • procedure: Afhankelijk van de aard van de opdracht moet de overheidsdienst een specifieke procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die kandidaat zijn om de opdracht uit te voeren.
   • uitvoering: Na de toekenning van de opdracht (gunning) gelden nog een aantal regels met betrekking tot de uitvoeringstermijn van de opdracht, de betaling, de facturatie en eventuele boetes.

   De wetgeving laat de volgende soorten procedures voor overheidsopdrachten toe:

   • openbare en beperkte aanbesteding
   • algemene en beperkte offerteaanvraag
   • onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking.

   Aankondiging van overheidsopdrachten

   Als een overheidsdienst een opdracht voor diensten, leveringen of werken wil bestellen, dan is die dienst verplicht om de opdracht in de meeste gevallen openbaar te maken aan het publiek. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag de overheid zelf een aantal kandidaten aanschrijven zonder de opdracht bekend te maken.

   De overheid maakt haar aanbestedingen bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA):

   • Sinds 1 januari 2011 worden de aankondigingen in het BDA bijgehouden in e-Notification, een online platform waar alle overheden in België hun aanbestedingen bekendmaken:
    • Ondernemers kunnen alle aankondigingen, bestekken en documenten online raadplegen in de dagelijkse bulletins of opzoeken via een eenvoudige zoekmodule.
    • Zij kunnen zich ook gratis registreren en zoekprofielen instellen. Op basis van deze zoekprofielen ontvangen zij per e-mail een overzicht van de aankondigingen die hen aanbelangen.
   • Overheidsopdrachten tot en met 31 december 2010 werden aangekondigd op de website van het Belgisch Staatsblad.

   Voor opdrachten die bepaalde Europese drempelbedragen overschrijden, moet ook een bekendmaking plaatsvinden in het Publicatieblad van de Europese Unie (OPOCE).

   Er is geen centrale dienst van de Vlaamse overheid die een overzicht bijhoudt van alle aangekondigde overheidsopdrachten bij de Vlaamse overheid. Op de website van e-Notification kunt u alle lopende en afgelopen opdrachten van de Vlaamse overheid raadplegen.

   Elektronische procedure voor het afhandelen van overheidsopdrachten

   Meer en meer overheidsopdrachten en betalingen bij de Vlaamse overheid worden elektronisch afgehandeld, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen. Die elektronische procedure noemt men e-procurement. Alle overheden in België werken met dezelfde federale applicaties, namelijk e-Notification, e-Tendering en e-Invoicing.

   • e-Notification: hiermee kunnen overheidsdiensten online openbare aanbestedingen bekendmaken en bestekken beschikbaar stellen.
   • e-Tendering: via deze applicatie kunnen kandidaat-inschrijvers hun offerte en andere documenten elektronisch indienen en weten zij meteen dat hun offerte werd ontvangen.
   • e-Invoicing: een centraal platform (Mercurius) voor digitale ontvangst van facturen.

   Het gebruik van e-Tendering wordt stap voor stap verplicht bij de Vlaamse overheid. Voorlopig wordt de elektronische procedure al verplicht toegepast bij opdrachten van het type ‘openbare aanbesteding’ en ‘algemene offerteaanvraag’.

   Ook e-Invoicing wordt stap voor stap toegepast. Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaamse overheid facturen digitaal ontvangen en verwerken. Ook uitgaande facturatie zal elektronisch verlopen. De Vlaamse overheid streeft naar een algemene digitale aanlevering van factuurinformatie tegen 1 januari 2017:

   • Voor overheidsopdrachten uitgeschreven vanaf 1 januari 2017 wordt e-facturatie verplicht.
   • Kleine ondernemingen die facturen sturen voor opdrachten onder 8.500 euro kunnen uitstel krijgen tot 1 januari 2018.

   De Vlaamse overheid moedigt ook de ondernemers zelf aan om facturatie tussen bedrijven onderling te digitaliseren.

   Opleidingen over overheidsopdrachten en e-procurement

   Bent u ondernemer en wilt u graag meer weten over de procedure voor het intekenen op overheidsopdrachten? De federale overheid biedt handleidingen en checklists aan en organiseert regelmatig gratis infosessies over e-procurement voor ondernemingen die willen deelnemen aan overheidsopdrachten. Vooraf inschrijven is verplicht.

   De Vlaamse overheid organiseert gratis infosessies over e-invoicing. Ook hier is inschrijven verplicht.

   Duurzame overheidsopdrachten

   De Vlaamse overheid heeft zichzelf als doel gesteld om 100% duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven tegen het jaar 2020. Dat werd zo vastgelegd in het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020 en de vroegere actieplannen Duurzame Overheidsopdrachten die de Vlaamse Regering goedkeurde. De overheid zal milieucriteria, sociale criteria en economische criteria opnemen in alle aanbestedingen die ze doet en de criteria van duurzaamheid zullen worden geïntegreerd in alle fasen van het aankoopproces.

   Met duurzame overheidsopdrachten wil de Vlaamse overheid duurzame consumptie- en productie stimuleren. Van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat ze zelf het goede voorbeeld geeft en vervolgens anderen zal inspireren.