Depositobeschermingsregeling

In België is uw spaargeld wettelijk beschermd door het Garantiefonds. Als uw bank failliet gaat, ziet het Garantiefonds, dat gefinancierd wordt door de Belgische financiële instellingen, erop toe dat u uw spaargeld terugkrijgt. Dat geldt voor:

  • uw bankdeposito's: zicht-, termijn- en spaarrekeningen en voor kasbons op naam
  • verzekeringen van tak 21: een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. 
  • aandelen die zijn uitgegeven door erkende coöperatieve vennootschappen.

Bij Belgische banken is uw geld, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan dat bedrag aan spaargeld hebt, kunt u dat het best over verschillende banken spreiden. 
Als u bijvoorbeeld bij dezelfde bank zowel een spaar- als een zichtrekening hebt, dan zult u bij faillissement van uw bank maar één keer maximaal 100.000 euro ontvangen. Als de zicht- of spaarrekening op naam van twee personen staat (bv. u en uw partner), dan heeft elk van u beiden recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Kijk goed na of uw bank onder een garantieregeling valt. Bent u klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor uw bank geldt.

Tegoeden op rekening komen in aanmerking voor de bescherming ongeacht hun oorsprong of bestemming. Ook tegoeden die aangehouden worden in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit, zijn dus beschermd.

Voor effecten (zoals aandelen en obligaties) geldt een maximale vergoeding van 20.000 euro. Daarvoor bestaan er andere beschermingsmaatregelen.

Meer informatie

Contact

Garantiefonds voor financiële diensten

Adres
Garantiefonds voor financiële diensten
Handelsstraat 96
1040 Brussel
België
Telefoon
02 574 78 40
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0014:00 - 16:00

Ook op afspraak.