Werkloosheidsuitkering

Als u uw werk kwijt bent, hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is een uitkering die u krijgt als u een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.  

Voorwaarden

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

Procedure

Stap zo snel mogelijk naar uw uitbetalingsinstelling:

  • uw vakbond
  • of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, voor wie niet aangesloten is bij een vakbond.

Neem uw ontslagdocument (C4) mee als u dat al hebt. Uw uitbetalingsinstelling bezorgt u de nodige documenten (waaronder een controlekaart), stelt een uitkeringsaanvraagdossier op en bezorgt dat aan de RVA. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA. De RVA beslist dan of u al dan niet recht hebt op een uitkering.

Bedrag

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is afhankelijk van

  • het loon dat u verdiende toen u werkte
  • uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast).
  • uw beroepsverleden.

Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon. Tijdens de volgende negen maanden ontvangen ze 60% van hun laatst verdiende loon. Er is wel een loongrens van 2.466 euro per maand tijdens de eerste zes maanden en 2.298 euro voor de laatste zes maanden van het eerste jaar.

De uitkeringen zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur.

 

Veelgestelde vragen

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Adres
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 515 44 44
Contactpagina
http://www.rva.be/nl/contactformulier
Website

Algemeen Christelijk Vakverbond

Adres
Algemeen Christelijk Vakverbond
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 246 31 11
Fax
02 246 30 10
Contactpagina
https://www.acv-online.be/acv-online/Systeem/formulieren/formulieren.html
Website

Algemeen Belgisch Vakverbond

Adres
Algemeen Belgisch Vakverbond
Hoogstraat 42
1000 Brussel
België
Telefoon
02 506 82 11
Contactpagina
http://www.abvv.be/web/guest/vraag
Website

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Adres
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
Koning Albertlaan 95
9000 Gent
België
Telefoon
09 222 57 51
Fax
09 221 04 74
E-mail
Website