chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkloosheidsuitkering

  Als u uw werk kwijt bent, hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is een uitkering die u krijgt als u een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.  

  Voorwaarden

  U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

  Procedure

  Stap zo snel mogelijk naar uw uitbetalingsinstelling:

  • uw vakbond
  • of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, voor wie niet aangesloten is bij een vakbond.

  Neem uw ontslagdocument (C4) mee als u dat al hebt. Uw uitbetalingsinstelling bezorgt u de nodige documenten (waaronder een controlekaart), stelt een uitkeringsaanvraagdossier op en bezorgt dat aan de RVA. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA. De RVA beslist dan of u al dan niet recht hebt op een uitkering.

  Bedrag

  Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is afhankelijk van

  • het loon dat u verdiende toen u werkte
  • uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast).
  • uw beroepsverleden.

  Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon. Tijdens de volgende negen maanden ontvangen ze 60% van hun laatst verdiende loon. Er is wel een loongrens van 2.466 euro per maand tijdens de eerste zes maanden en 2.298 euro voor de laatste zes maanden van het eerste jaar.

  De uitkeringen zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur.

   

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website

  ACV - Christelijke vakbond

  ABVV - Socialistische vakbond

  Adres
  Hoogstraat 42
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 506 82 11
  Contactpagina
  http://www.abvv.be/web/guest/vraag
  Website

  ACLVB - Liberale vakbond

  Adres
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  09 222 57 51
  Fax
  09 221 04 74
  E-mail
  Website