Financiële ondersteuning

Vlaanderen biedt financiële ondersteuning voor sportevenementen op Vlaamse bodem die bijdragen aan bepaalde beleidsdoelstellingen. De Vlaamse overheid financiert:

Praktische ondersteuning

Daarnaast kunt u ook rekenen op praktische ondersteuning bij de organisatie van een sportpromotioneel evenement. Sport Vlaanderen staat in voor deze ondersteuning die kan gaan van begeleiding en adviesverlening tot de uitlening van sportmateriaal.

Ook lokale overheden (steden en gemeenten) ondersteunen sportclubs en sportevenementen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.