Hebt u nog een 'oud' Vlaams diploma, getuigschrift, certificaat of attest en wilt u weten met welk huidig diploma dit overeenkomt? U kunt de waarde ervan laten bepalen. Een waardebepaling is geen officieel document.

Secundair onderwijs

U kunt mailen naar verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) voor vragen over:

  • de waarde van een A2-diploma of A3-diploma,
  • de waarde van een 4de graad BSO.

Hoger onderwijs

Via decreet en besluit zijn verschillende oude diploma's automatisch gelijkgeschakeld met de huidige bachelor- en masterdiploma's.

Volwassenenonderwijs

Voor vragen over de waarde van een oud diploma B2 of B3, de waarde van een certificaat of een getuigschrift behaald in het Volwassenenonderwijs (of het vroegere OSP), over de waarde van een graduaatsdiploma uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs kunt u terecht bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.

Syntra

Voor vragen over de waardebepaling van een oud diploma behaald bij Syntra, kunt u terecht bij de decentrale diensten van Syntra.

Deeltijds kunstonderwijs

De getuigschriften hebben geen civiel effect.

Privéscholen en privéopleidingen

Naast de erkende scholen en onderwijsinstellingen bestaan er ook privéscholen of ook privéorganisaties die (thuis)studies aanbieden op het internet. Het diploma dat u daar behaalt, is niet erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Veelgestelde vragen