Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diploma of ander studiebewijs verloren

Diploma of ander studiebewijs verloren

Ben je een diploma of getuigschrift kwijt? Je kan er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, wel een vervangend attest.

Een vervangend attest vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het studiebewijs behaald hebt. Maar dat is niet altijd mogelijk. De onderwijsinstelling kan een bijdrage vragen om het vervangend attest op te maken.

 

Getuigschrift basisonderwijs verloren

Als je je getuigschrift basisonderwijs verloren hebt, kan je een vervangend attest krijgen op de school waar je het getuigschrift behaalde. Zoek je school(opent in nieuw venster).

Bestaat je oude school niet meer? Neem dan contact op met het schoolbeheerteam(opent in nieuw venster) (vul bv. de naam van de gemeente van je oude school in) om na te vragen welke school het archief heeft overgenomen. Voor gemeentescholen kan je ook terecht bij het gemeentebestuur.

Basisscholen moeten hun documenten 15 jaar bewaren. Is jouw getuigschrift ouder? Dan is het mogelijk dat de school geen vervangend attest meer kan opmaken.

Diploma of ander studiebewijs uit het secundair onderwijs verloren

Afhankelijk van het jaartal, van het feit of het al dan niet een gehomologeerd diploma is, of dat je oude school al dan niet nog bestaat, pak je het anders aan om een vervangend attest aan te vragen.

Diploma hoger onderwijs verloren

Voor een verloren diploma hoger onderwijs moet je in de meeste gevallen een vervangend attest aanvragen bij je oude hogeschool of universiteit.

Studiebewijs volwassenenonderwijs verloren

Ben je je getuigschrift, diploma of certificaat uit het volwassenenonderwijs verloren? Contacteer dan het centrum waar je het studiebewijs behaald hebt.

Vind contactgegevens van centra van volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster) en centra voor basiseducatie(opent in nieuw venster).

Het centrum stelt op basis van het proces-verbaal van de examens een vervangend attest op en bezorgt je dat rechtstreeks. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft geen gegevens over studies die cursisten gevolgd hebben.

Studiebewijs deeltijds kunstonderwijs verloren

Als je een getuigschrift van het deeltijds kunstonderwijs kwijt bent, dan vraag je bij de muziekschool of academie zelf een vervangend attest aan. Vind de contactgegevens van de muziekscholen en academies(opent in nieuw venster).

De muziekscholen en academies moeten hun documenten 10 jaar bewaren. Is jouw getuigschrift ouder? Dan is het mogelijk dat je geen vervangend attest meer kan krijgen.

Diploma of getuigschrift Syntra of VIZO verloren

Als je je diploma of getuigschrift van Syntra, of nog van VIZO, verloren bent, dan kan je bij de instelling zelf een vervangend attest opvragen. Vind de contactgegevens van de Syntra-campussen(opent in nieuw venster) (helemaal onderaan de pagina).

Je onderwijsinstelling kan geen attest meer afleveren

Wat als je onderwijsinstelling je geen attest voor een verloren diploma of ander studiebewijs kan afleveren? Bijvoorbeeld omdat ze geen archief meer heeft over de periode van je diploma.

Dan kan je misschien op een andere manier aantonen dat je het diploma behaald hebt:

Veelgestelde vragen