Gedaan met laden. U bevindt zich op: Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs

Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs is flexibel. Je kiest zelf hoe en op welk ritme je studeert. Wie al over kennis of ervaring beschikt, kan een vrijstelling aanvragen of ervaring laten erkennen.

Modules en opleidingen

Opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn onderverdeeld in kleine pakketten of modules. Je kan voor elke module apart inschrijven. Je kiest dus zelf hoeveel modules van een opleiding je wil volgen, en wanneer.

Zo kan je zelf je studiepakket samenstellen en de duur van je studie bepalen.

  • Voor elke module is het aantal lestijden bepaald.
  • Een module kan op verschillende ogenblikken van het schooljaar starten.
  • Sommige modules van 1 opleiding moet je in een vaste volgorde volgen.

Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een erkend certificaat of diploma.

Elk opleidingscentrum bepaalt zelf welke modules het inricht. De modules zijn niet bij alle centra dezelfde.

Verschillende studeervormen

Modules of cursussen bestaan uit contactonderwijs, afstandsonderwijs of een combinatie van beide. In sommige opleidingen kan je duaal leren of gelijktijdig geïntegreerd leren.

  • Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven.
  • Bij afstandsonderwijs studeer je de leerstof zelfstandig of in een open leercentrum.
  • Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven. Een ander deel van de module moet je zelfstandig verwerken, thuis of in een open leercentrum.

Duaal leren of werkplekleren(opent in nieuw venster) is een combinatie van leren in de klas en de praktijk ervaren op de werkplek. Het is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarbij cursisten de competenties deels in het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) en deels op de werkvloer leren..

Gelijktijdig geïntegreerd leren betekent dat je 2 opleidingen combineert, bijvoorbeeld NT2(opent in nieuw venster) en een beroepsopleiding. Je krijgt gelijktijdig les van 2 leerkrachten en volgt zo een verkort leertraject.

Verkorte leertrajecten door vrijstellingen

Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan je een vrijstelling toestaan voor 1 of meerdere modules. Deze modules moet je niet meer volgen.