Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scholen voor hoogbegaafde leerlingen

Scholen voor hoogbegaafde leerlingen

Er bestaan geen erkende speciale scholen voor hoogbegaafden. Er zijn wel een aantal scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen of kangoeroeklassen (k-klassen), extra klassen waar hoogbegaafde leerlingen 2 tot 4 uur per week samen aan specifieke projecten werken, of extra uitdagende leerstof aangeboden krijgen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft geen lijst van scholen met k-klassen. Het gaat om eigen initiatieven van de scholen. Organisaties die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen kunnen wel helpen een geschikte school te vinden.

Hoogbegaafde jongeren hebben een IQ (intelligentiequotiënt) van 130 en meer. Ouders kunnen hun kind laten testen:

  • in een Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • bij de vereniging van hoogbegaafden 'Mensa'
  • in het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Antwerpen
  • of door een erkend psycholoog.

Kinderen kunnen al op zeer jonge leeftijd getest worden op een ontwikkelingsvoorsprong, en vanaf 7-8 jaar op hoogbegaafdheid. Het testonderzoek bij een CLB is gratis, bij de andere organisaties zijn er kosten aan verbonden die sterk kunnen uiteenlopen.