Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning en begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

Ondersteuning en begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

Bij problemen, zoals moeilijkheden met leren en (psychische) gezondheid, krijgen leerlingen ondersteuning en begeleiding op maat. De school en het CLB werken daarvoor samen.

Niet tevreden?

Soms ben je niet tevreden over de ondersteuning en begeleiding in je school. Er zijn verschillende manieren om tot een oplossing te komen.

Langdurig zieke leerlingen

Soms kunnen leerlingen door ziekte langere tijd niet naar school. Er bestaan verschillende manieren, zodat ze toch les kunnen volgen.

Vrijstelling leerplicht

Als een leerling door een beperking onmogelijk les kan volgen op school of thuis, kunnen ouders een vrijstelling van de leerplicht aanvragen.