Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leersteun is er voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, met een GC-, IAC- of OV4-verslag en hun leraren.

Leersteun voor scholen voor gewoon onderwijs

Scholen voor gewoon onderwijs krijgen ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, volgens het zorgcontinuüm.

Leersteuncentra geven leersteun vanaf de fase van uitbreiding van zorg en bouwen verder op wat de school al doet in de brede basiszorg en verhoogde zorg.

Meer over hoe het zorgcontinuüm werkt.

De school vraagt extra ondersteuning en expertise aan bij een leersteuncentrum:

 • Wanneer de aanpassingen in brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan
 • Wanneer een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt
 • Wanneer een leerling in het secundair onderwijs een traject volgt met een OV4-verslag

Doelen

Leersteun richt zich op de behoeften van leerlingen, leraren en schoolteams. Met 3 belangrijke doelen:

 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een verslag de kans geven:
  • Om zich maximaal te ontwikkelen
  • Om hun leerwinst te versterken
  • Om hun zelfstandigheid te vergroten
  • Om volwaardig deel te nemen aan het gewoon basis- en secundair onderwijs
 • De vaardigheden van leraren en schoolteams versterken om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden.
 • Een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur ontwikkelen.

Voor wie

Scholen kunnen leersteun vragen voor leerlingen met:

 • Een GC-verslag: verslag gemeenschappelijk curriculum
 • Een IAC-verslag: verslag individueel aangepast curriculum
 • Een OV4-verslag: verslag opleidingsvorm 4

Meer over de verslagen.

  Leerlingen die in het ondersteuningsmodel al ondersteuning kregen, krijgen die ook in het leersteunmodel, zolang dat nodig is. 

  Leersteuncentra

  Expertise

  Leersteuncentra hebben verschillende soorten expertise, zoals onderwijskundige, handicap-specifieke, inclusie-, en coaching-expertise. Elk leersteuncentrum stelt daarom een team samen met een verschillende expertise. Zo bieden ze kwaliteitsvolle leersteun aan leerlingen, leraren en schoolteams.

  De handicap-specifieke expertise gaat over volgende types:

  • Type basisaanbod: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  • Type 2: verstandelijke beperking
  • Type 3: emotionele of gedragsstoornis (zonder verstandelijke beperking)
  • Type 4: motorische beperking
  • Type 6: visuele beperking
  • Type 7: auditieve beperking en spraak- of taalstoornis
  • Type 9: autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking)

  Welk type expertise nodig is, staat in het verslag.

  Samenwerking met andere leersteuncentra

  Elke gewone school sluit zich aan bij een leersteuncentrum, waarbij ze samenwerken om leersteun te bieden. Leerlingen, leraren en andere partners werken veel samen met de ouders tijdens leersteuntrajecten. Ouders hebben veel ervaring en zijn een belangrijke partner.

  Leersteuncentra bieden leersteun voor alle types, tenzij ze samenwerken met een ander centrum voor specifieke expertise. Dit kan alleen voor type 4, 6 of 7. Sommige centra richten zich alleen op type 4, 6 en 7, en kunnen samenwerken met andere leersteuncentra.

  Voor specifieke vragen of bijzondere expertise kunnen leersteuncentra ook eenmalig samenwerken in een leersteuntraject. Dit kan voor elk type.

  Leersteuncentra werken samen met centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) en welzijnspartners. Ze delen ook kennis met scholen buitengewoon onderwijs.