Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp bij leerprobleem of -achterstand in het basis- en secundair onderwijs

Hulp bij leerprobleem of -achterstand in het basis- en secundair onderwijs

Ouders bespreken leerproblemen eerst met de school. De school geeft de 1ste zorg. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) helpt.

Oorzaken leerproblemen

Sommige leerlingen hebben het moeilijk met leren. Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft leerachterstand of een leerprobleem.

Leerproblemen hebben verschillende oorzaken zoals:

  • Weinig zelfvertrouwen
  • Verkeerde leermethode
  • Hardnekkige lees-, schrijf- of rekenproblemen
  • Aandachtsproblemen
  • Problemen thuis

Wie helpt je?