Gedaan met laden. U bevindt zich op: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er aparte teams voor volwassenen, voor ouderen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.

Hulpverlening

Een CGG biedt 2 soorten hulpverlening:

  • medisch-psychiatrische: een psychiater stelt een diagnose en schrijft (indien aangewezen) medicatie voor
  • psychotherapeutische: psychologen of andere gekwalificeerde medewerkers gaan een reeks gesprekken aan met de cliënt. De cliënt kan zo een aantal emoties of ervaringen beter verwerken.

In veel gevallen is een combinatie van beide soorten hulpverlening aangewezen. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Naast de reguliere werking van een CGG, kan het ook:

  • 1 of meerdere specifieke vormen van zorg aanbieden (bv. alcohol-, drugs- en zelfmoordpreventie, forensische hulpverlening, hulpverlening aan senioren, asielzoekers en vluchtelingen …),
  • zich engageren in 1 of meerdere projecten, gericht op specifieke doelgroepen/thema’s (bv. psychiatrische zorg in de thuissituatie, vroegdetectie psychose, Buddywerking Vlaanderen, opvoedingsprojecten, personen met een mentale handicap, familiaal geweld …),
  • ondersteuning en consulten aanbieden aan andere sectoren zoals Bijzondere Jeugdzorg, gevangenissen en woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen.

Voor wie?

U gaat normaal gezien pas naar een CGG als u ernaar wordt doorverwezen door bv. uw huisarts of een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Een CGG is immers niet bedoeld voor iedereen: ze richten zich tot mensen met een ernstig psychisch probleem of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Daarnaast biedt een CGG ook begeleiding aan chronische psychiatrische patiënten, waarvoor een volledig herstel niet meer mogelijk is.