Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

Erkenning en subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

De Vlaamse overheid staat in voor de programmatie, de inspectie en de erkenning van de centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden

  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie.

  • Departement Zorg erkent centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure(opent in nieuw venster) voor een erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg kunt u terugvinden op de website van Departement Zorg.

Verloopt uw erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg bijna, dan zorgt Departement Zorg voor een verlenging van uw erkenning. Daarbij zal het departement nagaan of de erkenningsnormen(opent in nieuw venster) nog steeds nageleefd worden. Geef steeds iedere wijziging in de organisatie door die de erkenningsvoorwaarden beïnvloedt.

Subsidiëring

Een erkend centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) ontvangt jaarlijks een subsidie. De subsidie-enveloppe wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen Departement Zorg en het CGG. Op de website van het departement vindt u meer informatie over de overeenkomst en de subsidie-enveloppe(opent in nieuw venster).