Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg

Voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg

In Vlaanderen zijn er verschillende voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg:

  • De centra voor geestelijke gezondheidszorg bieden hulpverlening aan mensen met psychische problemen. De hulpverlening gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.
  • Initiatieven voor beschut wonen begeleiden mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze initiatieven bieden hen een woonvorm waar ze begeleiding krijgen.
  • De psychiatrische ziekenhuizen bieden behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft. Hier is er wel sprake van een opname.
  • De psychiatrische verzorgingstehuizen bieden begeleiding en verzorging aan oudere mensen met psychische problemen. Het zijn mensen van wie de toestand is gestabiliseerd. Ze hebben dus geen nood meer aan opname en verzorging in een psychiatrisch ziekenhuis.

De Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg groeperen de bovenstaande voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg en hebben een belangrijke coördinerende en adviserende taak.

De Vlaamse overheid staat in voor de erkenning, eventuele subsidiëring en de inspectie van deze verschillende soorten voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.