Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp zoeken bij psychische problemen

Hulp zoeken bij psychische problemen

Heel wat mensen krijgen vroeg of laat af te rekenen met geestelijke gezondheidsproblemen. Maar er zijn weinig mensen die werkelijk hulp zoeken voor hun problemen. Nochtans is de stap naar hulp minder groot dan u denkt.

Geestelijke gezondheidsproblemen voorkomen

Vrouw kijkt naar zonsondergang
© BAHNMULLER FRANK

Geestelijke gezondheidsproblemen kunt u proberen voorkomen door te werken aan uw mentale veerkracht. Het versterken van veerkracht helpt veel mensen om beter om te gaan met stress en problemen.

Er bestaan verschillende initiatieven die zich richten tot specifieke doelgroepen voor het versterken van hun veerkracht:

Anoniem praten over uw zorgen of problemen

Anoniem praten over uw zorgen of problemen kunt u via verschillende hulplijnen en chatboxen.

 • Tele-Onthaal(opent in nieuw venster) is een telefonische hulpdienst, die u bijstaat als u het moeilijk hebt. 24 uur op 24 kunt u via het nummer 106 uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. U kunt ook chatten met een van de deskundige vrijwilligers. Chatten kan op woensdag en zondag vanaf 15 tot 23 uur, en op de andere dagen vanaf 18 tot 23 uur.
 • Awel(opent in nieuw venster), de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is een laagdrempelige hulplijn voor jongeren. Ze zijn elke dag bereikbaar, behalve op zon- en feestdagen. Het nummer 102 is bereikbaar van 16 tot 22 uur. Op woensdag en zaterdag is dat al vanaf 14 uur. Chatten kan vanaf 17 tot 22 uur. Op woensdag en zaterdag kan dat al vanaf 16 uur.
 • Nabestaanden die geconfronteerd worden of werden met zelfdoding, kunnen via Werkgroep Verder(opent in nieuw venster) rekenen op online hulp. Op hun forum kunt u ervaringen, vragen en problemen uitwisselen. Op de herinneringssite ikdraagjemee.be(opent in nieuw venster) kunt u een geliefde herdenken die overleden is door zelfdoding.
 • Op De Druglijn(opent in nieuw venster) kunt u terecht met vragen of problemen rond alcohol, medicatie, drugs of andere onderwerpen en verslavingen. De Druglijn is bereikbaar via het nummer 078 15 10 20 van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 20 uur. Chatten kan van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 18 uur.

Op het web vindt u heel wat informatie rond geestelijke gezondheid en psychische problemen. Te Gek!?(opent in nieuw venster) wil psychische problemen bespreekbaar maken. Daarom biedt het heel wat informatie en toont het u de juiste weg naar hulp.

Hulp zoeken bij gedachten aan zelfdoding

Hebt u zelfmoordgedachten, of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Dan kunt u terecht op www.zelfmoord1813.be(opent in nieuw venster). Ook hulpverleners, beleidsmakers en journalisten kunnen hier terecht.

Op zelfmoord1813.be vindt u de volgende hulp:

 • De Zelfmoordlijn: dag en nacht gratis en anoniem te bereiken op het nummer 1813. Via de website kunt u elke dag van 17 uur tot middernacht chatten met een deskundige vrijwilliger. Mailen is ook mogelijk.
 • Thinklife: een online zelfhulpcursus die u leert omgaan met zelfmoordgedachten.

Daarnaast is de website een bron van informatie, onder andere over mogelijke professionele hulpverlening.

Eerstelijns hulp

Als u met een psychologisch probleem kampt, neemt u best eerst contact op met de huisarts. Uw huisarts kent u immers het beste en heeft een goed zich op uw achtergrond en voorgeschiedenis.

Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Contact opnemen met een CAW is zeer eenvoudig. Het CAW heeft een lage drempel en is vlot bereikbaar.

Ouders van kinderen, maar ook kinderen en jongeren zelf, kunnen met problemen rond bv. faalangst of pesterijen aankloppen bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Als u aan psychische problemen lijdt, kunt u in Vlaanderen beroep doen op heel wat zelfhulpgroepen. In zo'n zelfhulpgroep kunt u contact opnemen met mensen die met gelijkaardige problemen kampen.

Op de website van Trefpunt Zelfhulp(opent in nieuw venster) vindt u zelfhulpgroepen voor mensen:

 • met psychische of psychiatrische problemen
 • die manisch depressief zijn
 • met eetstoornissen
 • met autisme
 • met een gokverslaving
 • ...

Familie of vrienden van iemand met psychische problemen hebben het vaak ook moeilijk. Op Trefpunt Zelfhulp vindt u ook zelfhulpgroepen voor:

 • families van psychiatrische patiënten
 • nabestaanden van zelfdoding
 • ...

Gespecialiseerde zorg

Zowel een huisarts, als een CLB of een CAW kent de weg in de hulpverlening goed en kan u doorverwijzen als u doorgedreven psychosociale begeleiding kan gebruiken of als u opgenomen moet worden voor een behandeling. Zij kunnen u dan onder meer doorverwijzen naar:

 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  Deze centra bieden hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk team bestaat uit een of meer psychiaters, psychologen en maatschappelijke werkers.

 • Een psychiatrisch ziekenhuis
  Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging als u ernstige psychische problemen hebt. Een psychiatrisch ziekenhuis heeft onder andere een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige ter beschikking.

Hulpverleners zoals psychiaters of psychologen werken soms ook privé. Ook hier kan uw huisarts u wegwijs maken.