Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inrichtende macht: schoolbestuur of centrumbestuur

Inrichtende macht: schoolbestuur of centrumbestuur

Het schoolbestuur, of centrumbestuur (voor de centra voor volwassenenonderwijs), is verantwoordelijk voor het goed functioneren van 1 of meerdere scholen. Dit doet ze met de hulp van de directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel, ... Het schoolbestuur is dus de werkgever van het onderwijspersoneel.

Het bestuur ontvangt werkingsmiddelen en subsidies van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en is verantwoordelijk voor het gebruik van die middelen. Elk schoolbestuur werkt een pedagogisch project uit voor de school of scholen onder zijn bevoegdheid.

Het bestuur verschilt per onderwijsnet:

  • Gemeentelijk onderwijs: het gemeentebestuur
  • Stedelijk onderwijs: het stadsbestuur
  • Provinciaal onderwijs: het provinciebestuur
  • Gemeenschapsonderwijs of GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholengroep
  • Vrij onderwijs: een vzw

U kunt de contactgegevens van uw schoolbestuur opvragen op het secretariaat van uw school, in het schoolreglement of u kunt de schoolbesturen terugvinden(opent in nieuw venster) via de website Scholen en onderwijsaanbod. Bij elke school staan de contactgegevens van het schoolbestuur vermeld.