Gedaan met laden. U bevindt zich op: Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en koepels

Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en koepels

Officieel en vrij onderwijs

Er bestaat in Vlaanderen officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs:

 • De scholen die zijn ingericht door of in opdracht van de overheid (Vlaamse overheid, provincies, steden of gemeenten) behoren tot het officieel onderwijs. Deze scholen zijn neutraal. Zij moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst, en niet-confessionele zedenleer.
 • Scholen die niet door de overheid zijn ingericht behoren tot het vrij onderwijs.

Onderwijsnetten en koepels

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels zijn verenigingen van schoolbesturen en inrichtende machten. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen.

Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleiders(opent in nieuw venster). De pedagogische begeleidingsdiensten werken initiatieven uit om scholen te ondersteunen, om de onderwijskwaliteit te bevorderen, om de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te versterken ...

In het officieel onderwijs zijn er 2 netten:

 • Het gemeenschapsonderwijs: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Het gesubsidieerd officieel onderwijs: de scholen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. De schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels:
  • OVSG: Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
  • POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, het vroegere CVPO

In het vrij onderwijs is er 1 net:

 • gesubsidieerd vrij onderwijs: het katholiek onderwijs vormt er de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen, en een aantal methodescholen. Er zijn verschillende koepels:
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (veruit de grootste koepel)
  • Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
  • Federatie Steinerscholen
  • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)
  • Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP)

Sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel.