Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een opleiding secundair onderwijs volgen via het volwassenenonderwijs

Een opleiding secundair onderwijs volgen via het volwassenenonderwijs

In het secundair volwassenenonderwijs kunt u cursussen volgen van de 2de en 3de graad BSO en TSO. Vroeger noemde men dit ‘B2’. Het omvat ook het studiegebied ‘Algemene Vorming’ (het vroegere tweedekansonderwijs). Zo is het mogelijk om een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen.

Het secundair volwassenenonderwijs wordt ingericht door de centra voor volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster) (CVO).

Toelatingsvoorwaarden

Voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming moet u minstens 18 jaar oud zijn. Voor een opleiding die tussen september en december start, mag u zich ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.

Voor een andere opleiding in het secundair volwassenenonderwijs moet u:

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • minstens 15 jaar oud zijn als u minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde

Als u meerderjarig bent en u wilt inschrijven in het volwassenenonderwijs, moet u bij de inschrijving een bewijs kunnen voorleggen van de Belgische nationaliteit of van een wettig verblijf in België. Dat geldt in alle centra voor volwassenenonderwijs.

Inschrijven

CVO’s bepalen zelf hoe u zich moet inschrijven. Informeer bij het CVO van uw keuze.

Voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren of Regie over het Eigen Leren en voor de opleidingen in het studiegebied algemene vorming en aanvullende algemene vorming betaalt u geen inschrijvingsgeld. Voor andere opleidingen betaalt u 1,50 euro per lestijd.

Wie het financieel moeilijk heeft kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Certificaat, getuigschrift of diploma

  • U kunt in alle opleidingen een deelcertificaat behalen als u slaagt voor een bepaalde module van die opleiding.
  • U kunt een certificaat behalen als u slaagt voor alle modules van een beroepsopleiding.
  • In de opleiding ‘bedrijfsbeheer’ kunt u een getuigschrift behalen.
  • U kunt een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen
    • via een opleiding uit het studiegebied ‘algemene vorming’.
    • via de combinatie van een beroepsopleiding met een opleiding Aanvullende Algemene vorming (AAV).