Gedaan met laden. U bevindt zich op: Feedback voor leerlingen en ouders

Feedback voor leerlingen en ouders

Na de analyse van de resultaten krijg je feedback. Op deze pagina lees je waar je de feedback terugvindt, wat de feedback inhoudt en hoe je die feedback moet lezen en begrijpen.

Persoonlijke feedbackfiche

Eind juni 2024 ontvang je via jouw school je resultaten op de Vlaamse toetsen voor Nederlands en wiskunde.

Deze resultaten worden samengevat in een persoonlijke feedbackfiche. De school bezorgt jou die fiche als PDF-bestand of in een afgedrukte versie.

Jouw resultaten

In de feedbackfiche vind je :

  • Welke toetsen je voor Nederlands en wiskunde hebt gemaakt.
  • De resultaten van de toetsen in de vorm van vaardigheidsniveaus.

In het gewoon secundair onderwijs heeft elke leerling 1 kalibratietoets afgelegd: een dieptethema wiskunde of een schrijftaak tijdens het 2de toetsmoment. .

  • Een kalibratie betekent dat de toetsvragen uitgebreider geanalyseerd worden.
  • Je krijgt voor deze toets geen feedback in je leerlingenfiche.

Je school mag rekening houden met deze resultaten tijdens de klassenraad als ze dit in het schoolreglement vermeldt. Contacteer je school voor meer informatie.

Resultaten van andere leerlingen en van jouw school

Als leerling of als ouder kan je de algemene resultaten van een school niet opvragen. Die informatie is alleen bedoeld voor de school zelf.

Scholen gebruiken deze informatie om hun onderwijs te verbeteren.

  • Ziet een school in de resultaten bijvoorbeeld dat haar leerlingen algemeen minder scoren op begrijpend lezen? Dan gaat ze samen met alle leerkrachten op zoek naar manieren om deze resultaten in de toekomst te verbeteren.
  • Scoren haar leerlingen goed op een bepaald leerstofonderdeel? Dan weet de school dat ze de lessen over dit onderdeel op een goede manier geeft en zo kan verder doen.

Wil je weten hoe andere leerlingen in Vlaanderen gescoord hebben?