Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omstandigheidsverlof voor onderwijspersoneel bij huwelijk, geboorte of overlijden

Omstandigheidsverlof voor onderwijspersoneel bij huwelijk, geboorte of overlijden

Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, dat van uw zoon of dochter of van een bloed- of aanverwant, bevalling van uw echtgenote of partner (dat is niet hetzelfde als vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie.

U vraagt dat verlof aan bij uw directeur. Achteraf dient u dan een uittreksel uit de huwelijksakte, de geboorteakte of het overlijdensbericht in bij het schoolsecretariaat. Voor die bewijzen kunt u terecht bij de dienst burgerlijke stand van uw gemeente.

U neemt het verlof op het ogenblik van de feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. U mag het omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle dagen.

Het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop u recht hebt, hangt af van de gebeurtenis en de graad van verwantschap.