Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk of dat van uw zoon of dochter, bevalling van uw echtgenote of partner (men noemt dit verlof ook vaak vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie.

U vraagt dat verlof aan bij uw directeur. Achteraf dient u dan een uittreksel uit de huwelijksakte, de geboorteakte of het overlijdensbericht in bij het schoolsecretariaat. Voor die bewijzen kunt u terecht bij de dienst burgerlijke stand van uw gemeente.

U neemt het verlof op het ogenblik van de feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. U mag het omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle dagen.

Het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop u recht hebt, hangt af van de gebeurtenis en de graad van verwantschap.

Contact

Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw school of bij uw werkstation.