Provincieraad

In iedere provincie is er een provincieraad waarvan de leden rechtstreeks worden verkozen via provinciale verkiezingen. Het aantal leden schommelt tussen de 75 en 84, en is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In de provincieraad worden beslissingen genomen over provinciale bevoegdheden.

Benieuwd wie er in uw provincie in de provincieraad zetelt? U kunt alle namen van de mandatarissen van uw provincie opzoeken in de mandatendatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Deputatie

De deputatie bestaat uit 6 leden die worden gekozen uit de provincieraad. De deputatie staat in voor het dagelijks bestuur van de provincie en voert de beslissingen uit die de provincieraad genomen heeft.

Gouverneur

De provinciegouverneur is een commissaris van de federale en de Vlaamse Regering. Hij voert taken uit in opdracht van de federale en de Vlaamse overheid. Zo houdt hij onder andere administratief toezicht op de gemeentebesturen.

De gouverneur is ook verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de provincie. In geval van zware rampen coördineert hij de hulpacties.

Tegelijk is de gouverneur ook de voorzitter van de deputatie, maar hij heeft geen stemrecht bij beslissingen. De provinciegouverneur kan de provincieraad verzoeken om bepaalde aangelegenheden te behandelen.