Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gegevens van lokale mandatarissen raadplegen in de Mandatendatabank

Gegevens van lokale mandatarissen raadplegen in de Mandatendatabank

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een databank ontwikkeld met gegevens van alle mandatarissen van de lokale besturen in Vlaanderen, de ‘Mandatendatabank’.

De databank bevat gegevens van de verkozenen die zetelen in:

 • de gemeenteraad
 • de provincieraad
 • de OCMW-raad
 • of een districtsraad van de Stad Antwerpen.

Procedure

U kunt zoeken op naam van de gemeente, provincie, OCMW of een Antwerps district.

In de databank kunt u de volgende gegevens van de mandatarissen raadplegen:

 • naam van de mandataris
 • de kieslijst waartoe hij of zij behoort
 • het mandaat in kwestie
 • de eventuele (geplande) termijn van het mandaat.
 • de bevoegdheden van de burgemeester, schepenen of gedeputeerden

Op het tweede blad 'Administratieve gegevens' vindt u de contactgegevens van het bestuur. Voor gemeenten vindt u er ook nog:

 • de namen van de (adjunct-)secretaris, de financieel beheerder en de informatieambtenaar
 • de politiezone.

De lokale besturen zijn decretaal verplicht om via de Mandatendatabank de Vlaamse Regering binnen de 20 dagen op de hoogte te brengen van eedafleggingen van mandatarissen. Die informatieplicht geldt ook voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

De lokale besturen kunnen zelf hun gegevens aanpassen via een beveiligde toegang tot de databank.

De link naar de Mandatendatabank en meer informatie over het beheer(opent in nieuw venster) vindt u op de website Lokaalbestuur.vlaanderen.be.