Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Cultuur, Jeugd en Media

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Departement
  • verstrekt advies aan de minister(s) om een integrale beleidsvisie op het beleidsdomein te realiseren en te bewaken
  • is belast met de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het beleid inzake cultuur, jeugd, sport en media en voor de opvolging van beleidsitems die ook andere departementen aanbelangen
  • voert zelf het mediabeleid uit
  • bereidt het internationale sportbeleid voor en voert het beleid uit met betrekking tot het medisch verantwoord sporten en het sportwetenschappelijk onderzoek

Contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 69 77
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Cultuur, Jeugd en Media contacteren? Stuur dan een e-mail naar privacy.cjm@vlaanderen.be.

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Temmerman Bart

Algemeen directeur

Vrancken An

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

De Schutter Ilse

Data Protection Officer

Commeyne Mario

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Aelbrecht Machteld

Oprichting

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

Op 6 februari 2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van een Agentschap Sport Vlaanderen goedgekeurd. Alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken i.v.m. het sportbeleid zijn vanaf 1 januari 2016 samengebracht in één Agentschap Sport Vlaanderen. Door het besluit van de Vlaamse Regering om de beleidsondersteunende opdrachtrond sport te integreren in het agentschap Sport Vlaanderen, werd de naam van het 'Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media' (CJSM) vanaf 1 januari 2017 veranderd in 'Departement Cultuur, Jeugd en Media'.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015(opent in nieuw venster) tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S.10/04/2015)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)

De rechtspositieregeling van het personeel van het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.