Gedaan met laden. U bevindt zich op: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

  • adviseert over de Nederlandse taal- en letterkunde
  • organiseert overleg binnen het werkgebied van Nederlandse taalkunde, literatuurwetenschap en letterkunde
  • brengt taalkundigen, literatuurwetenschappers, auteurs en vertalers uit andere landen en culturen in contact met de eigen leden en literatoren
  • bevordert het wetenschappelijk onderzoek
  • publiceert studies over Nederlandse taal- en letterkunde
  • beheert diverse legaten en fondsen

Contactgegevens

Telefoon
09 265 93 40
Fax
09 265 93 49
Adres

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

Koningstraat 18, 9000 Gent

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement

Oprichting

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde (KANTL) werd bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. De werkzaamheid van KANTL omvat de studie, de inoefening en de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde. De KANTL is een publieke rechtspersoon sui generis.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde valt niet onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 maar onder het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013(opent in nieuw venster) tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. (B.S. 07.05.2013)

Syndicaal statuut

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.