• uitbouw en ter beschikking stellen van sportcentra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden
  • organisatie van sportkampen en sportklassen in de sportcentra
  • aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool
  • internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters
  • voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau
  • subsidiëring, begeleiding en inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren
  • uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid
  • uitbouw van een Kenniscentrum Sport
  • adviseren en begeleiden van de uitbouw van sportinfrastructuur in Vlaanderen
  • beleidsgerichte input ter beschikking stellen van de beleidsondersteuning, vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise

Algemene contactgegevens

Adres

Sport Vlaanderen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Paquay Philippe

Algemeen directeur

Rowe Paul

Communicatieverantwoordelijke

Vanhoecke Tanja