Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Regulator voor de Media

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 45 06

Bevoegdheden

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media in Vlaanderen.

De VRM beschermt de belangen van Vlaamse kijkers en luisteraars en heeft volgende taken:

  • toezien op de naleving van de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet
  • tussenkomen bij eventuele geschillen en behandeling van klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving
  • waken over de bescherming van minderjarigen en over de onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv
  • beheren van de toekenning van mediavergunningen aan Vlaamse audiovisuele media.

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Sels Joris