Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

  • het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren.
  • het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die kmo's kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname.
  • het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.
  • het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 12, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Routeplanner opent in nieuw venster

Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge

Routeplanner opent in nieuw venster

Koningin Elisabethlei 18, 2018 Antwerpen, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Routeplanner opent in nieuw venster

Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
0800 20 555

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Andries Mark

Data Protection Officer

Herzeel Ronny

Data Protection Officer

Vanderoye Anja

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bosmans Anke

Contactpersoon arbeidsreglement

Polleunis Ludo

Oprichting

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werd opgericht vanaf 1 januari 2016 bij decreet van 12 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie.

AIO is een fusie van het IWT met het Agentschap Ondernemen. Dit gebeurde in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019. Het luik bedrijfsgerichte processen van het IWT fuseert met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het VLAIO valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 .

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Kinderbijslagregeling

Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de FAMIFED.

Syndicaal statuut

VLAIO is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.