Gedaan met laden. U bevindt zich op: Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht
  • realiseert het economische overheidsinitiatief in Vlaanderen
  • is de holdingmaatschappij voor de Vlaamse overheid
  • treedt op als ondernemer als het private initiatief achterwege blijft
  • treedt op als facilitator als private kapitaalverschaffers drempelvrees hebben
  • verschaft financieringsproducten voor kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen
  • structureert publiek-private samenwerkingsprojecten
  • ondersteunt en financiert het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid
  • investeert in de duurzame ontwikkeling van Vlaanderen

Contactgegevens

Telefoon
02 229 52 30
Fax
02 229 52 31
Adres

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Chief executive officer

Casselman Michel

Arbeidsreglement

Oprichting

De naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) werd opgericht bij notariële akte van 31 juli 1995, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1995.

Bij decreet van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) werd PMV omgevormd tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.(B.S. 08.06.2004). Dit decreet is in werking getreden op 19 mei 2008.

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968(opent in nieuw venster) (B.S. 15.01.1969) betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van dit agentschap van toepassing.